SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HOÀNG HOA THÁM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 VÀ 11 NĂM HỌC 2016 – 2017

(Kèm theo Kế hoạch số: 146 /KH-THPTHHT, ngày29/3/2017)

 

BUỔI

 

THỨ NĂM

27/4/2017

 

 

THỨ NĂM

04/5/2017

 

 

THỨ SÁU

05/5/2017

 

 

THỨ BẢY

06/5/2017

 

 

THỨ HAI

08/5/2017

 

SÁNG

 

NGỮ VĂN 11

(90 phút)

7g30 đến 9g00

TOÁN 11

(90 phút)

7g30 đến 9g00

 

VẬT LÍ 11

(45 phút)

7g30 đến 8g15

 

HÓA HỌC 11

(45 phút)

7g30 đến 8g15

 

ĐỊA LÍ 11

(45 phút)

9g30 đến 10g15

 

LỊCH SỬ 11

(45 phút)

9g30 đến 10g15

 

SINH HỌC 11

(45 phút)

8g30 đến 9g15

 

NGOẠI NGỮ 1

Lớp 11 (45 phút)

8g30 đến 9g15

 

CHIỀU

GDCD 11

(45 phút)

14g00 đến 14g45

 

NGỮ VĂN 10

(90 phút)

13g30 đến 15g00

TOÁN 10

(90 phút)

13g30 đến 15g00

 

VẬT LÍ 10

(45 phút)

13g30 đến 14g15

 

HÓA HỌC 10

(45 phút)

13g30 đến 14g15

 

GDCD 10

(45 phút)

15g15 đến 16g00

ĐỊA LÍ 10

(45 phút)

15g30 đến 16g15

LỊCH SỬ 10

(45 phút)

15g30 đến 16g15

 

SINH HỌC 10

(45 phút)

14g30 đến 15g15

 

NGOẠI NGỮ 1

Lớp 10 (45 phút)

14g30 đến 15g15

 

LƯU Ý: - Các môn không kiểm tra tập trung: Ngoại ngữ 2 (tiếng Anh, tiếng Pháp), Công nghệ, Tin học, Thể dục và GDQP-AN giáo viên ra đề kiểm tra tại lớp. Thời gian kiểm tra từ ngày 22/4/2017 đến ngày 28/4/2017. Tổ chuyên môn thống nhất nội dung đề kiểm tra./.                              

     - Mỗi buổi kiểm tra, Học sinh có mặt tại phòng trước 30 phút.

THÔNG TIN NỘI BỘ

  • Video Clip
  • Hình ảnh hoạt động

normal-view3

55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

normal-view3

Lễ tri ân - Lá thư gửi Thầy

normal-view3

Clip đạt giải nhì "ĐN-CN-TG" 2017

FACEBOOK

LIÊN KẾT WEBSITE

Liên hệ chúng tôi

  • 63 Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
  • (0236) 3831220

Các nhà tài trợ