Banner header
banner

Cơ cấu tổ chức

I. CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KÌ 2020-2025

  TT    HỌ VÀ TÊN        CHỨC VỤ    
1 Phạm Tấn Ngọc Thụy Bí thư
2 Lê Thiện Trà  Phó bí thư
3 Trần Thị Thu Nga Ủy viên
4 Lê Mạnh Tấn Ủy viên

II. BAN GIÁM HIỆU

  TT    HỌ VÀ TÊN        CHỨC VỤ    
1 Phạm Tấn Ngọc Thụy  Hiệu trưởng
2 Lê Thiện Trà  Phó hiệu trưởng
3 Trần Thị Thu Nga Phó hiệu trưởng

III. BCH CÔNG ĐOÀN 2023 – 2028

  TT    HỌ VÀ TÊN        CHỨC VỤ    
1 Lê Đức Thắng Chủ tịch
2 Văn Anh Đào Phó chủ tịch
3 Phan Chí Dũng Ủy viên
4 Vũ Thị Tuyết Ủy viên
5 Hồ Thị Loan Ủy viên