Banner header
banner

Đội ngũ

Trần Thị Ánh Ly
Bí thư Đoàn trường

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hoàng Hoa Thám, đồng chí Trần Thị Ánh Ly được bầu làm Bí thư Đoàn trường khóa 48, nhiệm kỳ 2023 – 2024

Nguyễn Vĩnh Khiêm
Nguyên Bí thư Chi bộ

Lê Thị Phương Loan
Nguyên Bí thư Đoàn trường

Trần Phi Hùng
Nguyên Bí thư Đoàn trường

Bùi Hữu Tiên
Nguyên Bí thư Đoàn trường

Nguyễn Thị Phương Lam
Nguyên Bí thư Đoàn trường

Nguyễn Thị Kim Tiến
Nguyên Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Quang Long
Nguyên Phó Hiệu trưởng