Banner header
banner

Chu Trọng Trung

Lý lịch

Chu Trọng Trung
Họ và tên:
Chu Trọng Trung
Chức vụ:
Giáo viên toán
Skype:
#
Facebook:
https://www.facebook.com/trung.chutrong.9/friends

Nội dung giới thiệu

Chu Trọng Trung là một giáo viên nhiệt tình, phương pháp giảng dạy sáng tạo, luôn biết cách tạo cảm hứng cho học viên đặc biệt là những bạn học viên mất gốc.