Banner header
banner

Đoàn Ngọc Phước

Lý lịch

Đoàn Ngọc Phước
Họ và tên:
Đoàn Ngọc Phước
Chức vụ:
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu