Banner header
banner

Lê Đức Thắng

Lý lịch

Lê Đức Thắng
Họ và tên:
Lê Đức Thắng
Chức vụ:
Chủ tịch Công đoàn
Chuyên môn:
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu

Thầy giáo Lê Đức Thắng là giáo viên Ngữ văn. Tại đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, thầy được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường.