Banner header
banner

Nguyễn Bách

Lý lịch

Nguyễn Bách
Họ và tên:
Nguyễn Bách
Chức vụ:
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu