Banner header
banner

Nguyễn Đình Sắt

Lý lịch

Nguyễn Đình Sắt
Họ và tên:
Nguyễn Đình Sắt
Chức vụ:
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu