Banner header
banner

Nguyễn Thị Kim Cúc

Lý lịch

Nguyễn Thị Kim Cúc
Họ và tên:
Nguyễn Thị Kim Cúc
Chức vụ:
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu