Banner header
banner

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Lý lịch

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Họ và tên:
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Chức vụ:
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu