Banner header
banner

Nguyễn Vĩnh Khiêm

Lý lịch

Nguyễn Vĩnh Khiêm
Họ và tên:
Nguyễn Vĩnh Khiêm
Chức vụ:
Nguyên Bí thư Chi bộ
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu