Banner header
banner

Phạm Tấn Ngọc Thụy

Lý lịch

Phạm Tấn Ngọc Thụy
Họ và tên:
Phạm Tấn Ngọc Thụy
Chức vụ:
Hiệu trưởng
Chuyên môn:
Tiến sĩ Vật lí
Nhiệm vụ:
Quản lý
Quê quán:
Quảng Nam
Số điện thoại:
0935222663
Facebook:
https://www.facebook.com/phamtanngocthuy

Nội dung giới thiệu

Thầy giáo Phạm Tấn Ngọc Thụy là Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 2/2018. Qua hơn 5 năm công tác, với vị trí và trách nhiệm của mình, thầy đã cùng tập thể Hội đồng sư phạm đã đạt nhiều kết quả cao trong tất cả các hoạt động giáo dục.

1. Nhiệm vụ

– Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.

– Tổ chức xây dựng chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, quy hoạch phát triển nhà trường; Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường; Kế hoạch giáo dục hằng năm của nhà trường,…

2. Quá trình học tập và công tác

1995 – 1999 Học đại học – Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Huế.
2001 – 2003 Học thạc sĩ – Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Huế.
2005 – 2010 Học tiến sĩ – Khoa Vật lý- Trường Đại học Sư phạm Huế.

 

Từ 01/09/2000 – 01/09/2006 Giáo viên, Tổ trưởng môn Vật lí – Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng.
Từ 01/09/2006 – 30/09/2012 Giáo viên Tổ Vật lý Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
Từ 01/10/2012 đến 7/2016 – Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

– Phó Bí thư Chi bộ II- Đảng Bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng.

Từ 07/4/2016 đến 01/2018 – Phó trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học- Sở GDĐT TP.Đà Nẵng.

– Phó Bí thư Chi bộ II- Đảng Bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng.

Từ 02/2018 đến nay – Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng.

– Bí thư Chi bộ trường THPT Hoàng Hoa Thám.