Banner header
banner

Phan Hữu Thịnh

Lý lịch

Phan Hữu Thịnh
Họ và tên:
Phan Hữu Thịnh
Chức vụ:
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu