Banner header
banner

Trần Chí Hội

Lý lịch

Trần Chí Hội
Họ và tên:
Trần Chí Hội
Chức vụ:
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu