Banner header
banner

Trần Thị Ánh Ly

Lý lịch

Trần Thị Ánh Ly
Họ và tên:
Trần Thị Ánh Ly
Chức vụ:
Bí thư Đoàn trường
Chuyên môn:
Sư phạm Vật lí
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hoàng Hoa Thám, đồng chí Trần Thị Ánh Ly được bầu làm Bí thư Đoàn trường khóa 48, nhiệm kỳ 2023 – 2024