Banner header
banner

Trần Thị Kim Liên

Lý lịch

Trần Thị Kim Liên
Họ và tên:
Trần Thị Kim Liên
Chức vụ:
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu