Banner header
banner

Trần Thị Thu Nga

Lý lịch

Trần Thị Thu Nga
Họ và tên:
Trần Thị Thu Nga
Chức vụ:
Phó Hiệu trưởng
Chuyên môn:
Thạc sĩ Sinh học
Nhiệm vụ:
Quản lí
Quê quán:
Quảng Nam
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu

Cô giáo Trần Thị Thu Nga là cán bộ quản lý nhà trường từ năm 2021. Với hơn kinh nghiệm dạy và quản lý, côđã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của trường THPT Hoàng Hoa Thám