Banner header
banner

Trần Xuân Hoà

Lý lịch

Trần Xuân Hoà
Họ và tên:
Trần Xuân Hoà
Chức vụ:
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Chuyên môn:
Lịch Sử
Skype:
#
Facebook:
#

Nội dung giới thiệu

Trần Xuân Hoà là một giáo viên nhiệt tình, phương pháp giảng dạy sáng tạo, luôn biết cách tạo cảm hứng cho học viên đặc biệt là những bạn học viên mất gốc.