Banner header
banner

Khóa học

TỔ TOÁN – TIN

TỔ TOÁN – TIN

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Lê Thiện Trà Phó hiệu trưởng...

Xem thêm >
TỔ VĂN PHÒNG

TỔ VĂN PHÒNG

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Email 1 Phạm Tấn Ngọc Thụy...

Xem thêm >
TỔ PHÁP – NHẬT – GDCD

TỔ PHÁP – NHẬT – GDCD

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Văn Anh Đào Tổ trưởng sakuravan11@gmail.com...

Xem thêm >
THỂ DỤC & GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – SINH HỌC

THỂ DỤC & GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – SINH HỌC

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Phạm Đắc Sen Tổ trưởng phamdacsen64@gmail.com...

Xem thêm >
TỔ TIẾNG ANH

TỔ TIẾNG ANH

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Tổ trưởng...

Xem thêm >
TỔ LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ

TỔ LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Trần Thị Kim Ánh Tổ trưởng...

Xem thêm >
TỔ NGỮ VĂN

TỔ NGỮ VĂN

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng hanhcat75@gmail.com...

Xem thêm >
TỔ HÓA HỌC

TỔ HÓA HỌC

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng...

Xem thêm >
Tổ Vật lí – Công nghệ

Tổ Vật lí – Công nghệ

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Nguyễn Thị Nhất Hạnh Tổ trưởng...

Xem thêm >