Banner header
banner

TỔ HÓA HỌC

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng nhungn537@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ phó thuthuyhhtdn@gmail.com
3 Trần Thị Kim Cúc Kimcuc89dn@gmail.com
4 Lê Thị Cẩm Giang camgianghht@gmail.com
5 Lê Thị Hoa Lehoa0504@gmail.com
6 Lê Thị Phương Loan loanphuongle@gmail.com
7 Phạm Trần Nghĩa nghiahht@gmail.com
8 Đậu Thị Thơ dauthitho@gmail.com
9 Nguyễn Thị Hồng Trang nguyenhongtrangdn@gmail.com