Banner header
banner

THỂ DỤC & GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – SINH HỌC

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Phạm Đắc Sen Tổ trưởng phamdacsen64@gmail.com
2 Trần Thị Lệ Hằng Tổ phó tranlehang78@gmail.com
3 Kiều Văn Chính kieuvanchinh1997@gmail.com
4 Trần Thị Hải chauan0712@gmail.com
5 Hồ Thị Hòa hothihoa86@gmail.com
6 Lê Thị Mẫn manle1011@gmail.com
7 Trần Nam namtran.hht@gmail.com
8 Đặng Trần Duy Tân tandang173@gmail.com
9 Lê Mạnh Tấn manhtanle1991@gmail.com
10 Lê Thị Thuyền lethithuyen.gtb@gmail.com
11 Lê Đức Tiệp leductiep08stq@gmail.com
12 Vũ Thị Tuyết vuthituyethht@gmail.com