Banner header
banner

TỔ VĂN PHÒNG

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Email
1 Phạm Tấn Ngọc Thụy Hiệu trưởng  thuygdtrh@gmail.com
2 Trương Thị Thanh Trang Tổ trưởng Giáo vụ  thanhtranghht@gmail.com
3 Lương Việt Anh Tổ phó Kế toán  vietanh757@gmail.com
4 Hồ Văn Song A Bảo vệ
5 Huỳnh Nguyễn Nhật Cường Giám thị – KT Điện
6 Nguyễn Hữu Hiền Bảo vệ
7 Hồ Thị Loan Y tế
8 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thư viện
9 Đinh Thị Thiên Tạp vụ
10 Trần Thị Thủy Thủ quỹ – Văn thư
11 Trương Quang Tú Bảo vệ