Banner header
banner

Tổ Vật lí – Công nghệ

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Thị Nhất Hạnh Tổ trưởng nhathanh2810@gmail.com
2 Nguyễn Tường Thảo Uyên  Tổ phó uyen43@gmail.com
3 Nguyễn Đức Dũng
4 Trần Lê Thị Thúy Hằng Levinhhuy331989@gmail.com
5 Trần Thị Thanh Hương thanhhuong0581@gmail.com
6 Nguyễn Thị Hồng Lê hongle43@gmail.com
7 Trần Thị Ánh Ly 10svl.vip@gmail.com
8 Tôn Nữ Diệu Minh dieuminhdng@gmail.com
9 Kiều Đỗ Ngọc Trinh trinhkieudn@gmail.com