Banner header
banner

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

  TT    HỌ VÀ TÊN        CHỨC VỤ    
1 Phạm Tấn Ngọc Thụy  Hiệu trưởng
2 Lê Thiện Trà  Phó hiệu trưởng
3 Trần Thị Thu Nga Phó hiệu trưởng

Thông tin liên hệ: 
 – Hiệu trưởng Phạm Tấn Ngọc Thụy, Số ĐTDĐ: 0935.222663, email: phamtanngocthuyhht@gmail.com
 – Phó hiệu trưởng Lê Thiện Trà, Số ĐTDĐ: 0935.848148, email: lethientra@gmail.com
 – Phó hiệu trưởng Trần Thị Thu Nga, Số ĐTDĐ: 0905.362385, email: gmvietkids@gmail.com