Banner header
banner

Nhóm môn KHTN

THỂ DỤC & GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – SINH HỌC

THỂ DỤC & GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – SINH HỌC

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Phạm Đắc Sen Tổ trưởng phamdacsen64@gmail.com...

Xem thêm >
TỔ HÓA HỌC

TỔ HÓA HỌC

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng...

Xem thêm >
Tổ Vật lí – Công nghệ

Tổ Vật lí – Công nghệ

STT Họ và tên Chức vụ Email 1 Nguyễn Thị Nhất Hạnh Tổ trưởng...

Xem thêm >