Banner header
banner

Giáo dục

Là một ngôi trường có chất lượng giáo dục cao nên điểm tuyển sinh đầu vào của trường cao hơn so với các trường THPT khác trong tỉnh. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trường THPT Hoàng Hoa Thám có tốt không. Hình thức tuyển sinh đầu vào của trường THPT Hoàng Hoa Thám tỉnh Đà Nẵng dựa vào kết quả thi cuối cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đà Nẵng tổ chức. Để biết cụ thể điểm tuyển sinh đầu vào của trường hàng năm bạn có thể tra cứu tại website của trường hoặc liên hệ qua số điện thoại, email.

Việc tìm hiểu điểm tuyển sinh đầu vào của trường rất quan trọng để đánh giá chất lượng ảnh giáo dục có phù hợp với khả năng học tập của bản thân hay không.