Banner header
banner

Thông báo: Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2023 – 2024

Thông báo: Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2023 – 2024

Bài viết liên quan

Thông báo: Về việc công bố danh sách người đủ điều kiện phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động, năm học 2023 – 2024
19 Tháng 09
Thông báo: Về việc công bố danh sách người đủ điều kiện phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động, năm học 2023 – 2024

Thông báo: Về việc công bố danh sách người đủ điều kiện phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao...

Đăng bởi: Ban Biên Tập
Thông báo: Về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2023 – 2024
26 Tháng 08
Thông báo: Về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2023 – 2024

Thông báo: Về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2023 – 2024

Đăng bởi: Ban Biên Tập
Thông báo: Tập trung học sinh năm học 2023 – 2024
19 Tháng 08
Thông báo: Tập trung học sinh năm học 2023 – 2024

Thông báo: Tập trung học sinh năm học 2023 – 2024

Đăng bởi: Ban Biên Tập